Överlägg

Tidigare pristagare

2015: Sven Scholander

Sverkerpriset 2015 tilldelas tandläkare Sven Scholander för att han serverar ett seriöst odontologiskt budskap,  aptitligt anrättat och kryddat helt i Sverkers anda, så att det ger mersmak.

2016: Clas Myrin, Åsa Sjöholm, Per Ekblom, Patrik Eriksson, Carina Algotsson och Przemek Seweryniak.

Sverker betonade alltid tandteknikerns centrala roll i sitt arbete och framhöll också detta vid alla sina föreläsningar. Utan våra duktiga tandtekniker skulle våra tjusiga estetiska fall inte vara något! Detta har utvecklats ännu mer under de senaste åren och kravet på tandteknikern inom estetikens område har bara ökat och ökat. Detta i synnerhet då mycket av den svenska tandtekniker branschen utsatts för en mycket tuff konkurrens från utländska firmor. Framförallt i form av en hård press på priset av tandtekniska arbeten. Tandteknikerskolorna har idag en nedåtgående trend i antalet och kvalitén på sökande. Att i detta skede ”hålla fram” våra duktiga svenska tandtekniker inom det estetiska området som förebilder tror vi Sverker skulle ha applåderat åt.

2017: Agneta Odén och Matts Andersson.

Båda dessa två tandläkare har ett stort intresse för material inom tandvården och kom tillsammans att utveckla och förändra sättet att arbeta med och framställa keramiska material för tandvården.

När det metallbundna porslinet (MBP) introducerades i Sverige i början på 1970-talet var Sverker en föregångare som såg möjligheterna i det metallbundna porslinet. Han möttes av skepsis av den etablerade tandvården i Sverige som inte trodde att detta skulle lyckas. Hur den utvecklingen gått är vi alla medvetna om idag.

Matts och Agneta kom att tillsammans utveckla en ny teknik för framställning av keramiska material inom tandvården. Istället för att på ett konventionellt sätt bränna porslinet/keramen så utvecklades ett framställningssätt med CAD-CAM teknik där ett försintrat keramiskt material formades till en kärna med utmärkt och förbättrad precision jämfört med tidigare helkeramiska konstruktioner. På denna kärna brändes sedan ett ytporslin. Tekniken har sedan utvecklats och är idag helt dominerande inom tandvården. Där utvecklingen ytterligare gått många steg. Matts och Agneta möttes också i början av dessa projekt med en viss skepsis att detta skulle fungera.

Sverkerkommittén ansera att dessa två är enastående värda att erhålla Sverkerpriset då det på ett påtagligt sätt förändrat hela vårt sätt att arbeta inom tandvården med keramiska material och förändra det estetiska tänkandet och resultaten med keramer.

2018: Björn Zachrisson.

Björn och Sverker möttes första gången vid en kurs i Gausdal i Norge 1991 och detta första möte resulterade  i att de tillsammans under 20 år kom att resa världen runt och sprida kunskap och förmedla vikten av  interdiciplinärt samarbete vid minimal invasiv behandling. Vid deras första möte insåg de att de genom att inkorperera ortodonti i allmänpraxis kan man undvika extensiva preparationer och därmed spara tandsubstans som gör att man får en bättre gingival estetik och ett bättre slutresultat. Vidare förmedlade de kunskap om autotransplantation vid traumafall. Björn gjorde också att Sverker kunde nå ut internationellt med sin filosofi om minimalinvasiv behandling då Björn hade rest runt och föreläst ”world wide”. 

2019: Erik Svendsrud och Tif Qureshi

Erik har under många år förvaltat arvet efter Sverker med sin minimalinvasiva teknik. Han ifrågasätter vidare, som Sverker också gjorde, inte bara andra kolleger och etablissemanget utan kanske mest sig själv. Erik har också under många år föreläst om sitt sätt att arbeta inte bara i de skandinaviska länderna utan också ”world wide”.

Tif har liksom Erik också arbetat med minimalinvasiv teknik och har varit en förespråkare för konceptet med aligner, blekning och bonding istället för mer invasiva behandlingar. Tif är en internationellt erkänd föreläsare och Sverker uttryckte ofta sin beundran för Tifs kliniska färdigheter och hans sätt att sprida kunskap om dessa.

2020: Inget pris delades ut pga Coronapandemin
2021: Johan Hagman och Åke Parmlid

Genom att föreläsa och lära ut ny teknik för kompositfyllningar arbetar Johan vävnadsbevarande i Sverkers anda. En välgjord fyllning kan eliminera eller iallafall fördröja behovet av protetik. Johan föreläser också på ett trevligt, medryckande och pedagogiskt sätt och har bra bildmaterial ad modum Sverker.

Åke har under hela sitt verksamma yrkesliv som tandläkare strävat efter att förfina den protetiska tekniken. Åke, som under alla år arbetade med Sverker i kliniken på Kapellplatsen i Göteborg, var också influerad av nya arbetssätt från USA bl.a. när det kom till estetisk porslinsteknik.
    Vidare har Åke liksom Sverker hållit mängder med föreläsningar och workshops inom estetisk tandvård och likt Sverker ofta tillsammans med sina tandtekniker för att lära ut hela hantverket från ”ax till limpa”.

2022: Martin Janda

Martin är en hängiven specialist i protetik och har med goda kunskaper och ett entusiasmerande och strukturerat sätt tagit till sig den fina Sverkerandan och viljan att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, såväl lyckanden som misslyckanden inom protetik, implantat och estetik med grund i sin egen kliniska vardag.

2023: Michael Karlsten

Med stor ödmjukhet inför odontologin och patienten bedriver Michael Karlsten framgångsrik tandvård i sann Sverker anda. Han har specialiserat sig på estetisk och minimalinvasiv tandvård där estetik och funktion alltid går hand i hand. Han är en frekvent och entusiasmerande föreläsare för såväl tandläkare som studenter både i Sverige och internationellt.
Han är Nordens första ackrediterade medlem i American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) och var med och grundade Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD).
Han blev i år ackrediterad Fellow i AACD, vilket är den högsta prestationsnivån som kan uppnås inom akademin.