Överlägg

Till minnet av Sverker Toreskog har ADSS, American DentalSociety of Sweden, och GTS, Göteborgs Tandläkare-Sällskap, tillsammans skapat ett pris som ska tilldelas en person inom odontologin som verkar i Sverkers anda. 

Alla som kom i kontakt med Sverker Toreskog påverkades av hans unika personlighet. Sverkar var mycket mer än en skicklig tandläkare med estetik som sin specialitet. Han var också estradör, festprisse, nytänkande, modig och beredd att gå mot strömmen, trendkänslig, förlåtande mot forna fiender, pedagogisk med stort patos för såväl vetenskap som klinisk kunskap och mycket annat. Vi har alla olika bilder av Sverker som människa och tandläkare. 

En bild som visar golv, skodon, kläder, skor

Automatiskt genererad beskrivning

Nominera till Sverkerpriset 2023!

Nu är det dags att nominera en person som du anser är en välförtjänt pristagare 2023.

Priset kommer att tillkännages i samband med den Odontologiska Riksstämman i Umeå 15-17 november och i samband med föreläsningen ”Att fylla tandluckor i tandvården” på fredagen 17/11 kl 10.30. Föreläsare är Docent Pernilla Larsson Gran, specialist i Oral Protetik.

Nominera din kandidat till årets Sverkerpris senast 1 oktober, maila ditt förslag till; Gunnar.hawi@sdic.se

Varmt välkomna till Sverkerpriset 2023 önskar GTS och ADSS

Farid Akhlaghi, Anna Bogren, Hans Nilson och Gunnar Håwi

Lite mer om Sverker

Sverker Toreskog: Tandläkarexamen 1960, kom till Folktandvården i Alingsås 1960 – 62. MSD (Master of Science in Dentistry) vid Indiana University School of Dentistry 1964 (Protetik och Materiallära). Assistent till Lars Fabricius på Järntorget 6, Gbg. Startade praktik med Åke Parmlid på Läkarhuset 1968 för att 1977 flytta till Kapellplatsen 3 i Göteborg.

ODONTOLOGISK UTVECKLING: Introducerade Metallbundet porslin (från USA) i Skandinavien 1964, vilket innebar en protetisk revolution. Efter att ha lyssnat på Richard Simonsen och John Kalamia i New York 1985 där de presenterade den tunna, klistrade porslinsfasaden var Sverker den som introducerade denna teknik i Skandinavien. 

 Gav sin första kurs i metallbundet porslin den 19 januari 1965 på Göteborgs Tandläkare-Sällskap och detta fortsatte nationellt och internationellt fram till 1985 när kursgivningen i stället inriktades på porslinsskalfasader och hur man successivt till det bättre förändrade Simonsens och Kalamias koncept.

En viktig milstolpe var när Sverker träffade Professor Björn Zachrisson, Oslo, världsberömd ortodontist (tandreglerare) 1991 när de gemensamt höll kurs i Norge. Ett fruktbart samarbete startade omedelbart där Björns team stod för den preprotetiska (före fasader/kronor) tandregleringen och Sverker avslutade med estetiskt fullvärdiga tunna skalfasader. Den gemensamma kursgivning förde dem jorden runt några varv och det mycket speciella var framför allt de tidiga traumafallen med utslagna tänder på barn som föregicks av autotransplantation (flyttning av en eller flera tänder inom samma patient)  av en eller flera premolarer (främre kindtänder) som ersättning för de förlorade i överkäksfronten (kirurgi av Dr Björn Album), intelligent ortodonti av Björn Zachrisson och en avslutning med skalfasader av Sverker. Att se dessa tacksamma patienter 15-20 år senare gav Sverker ett stort leende på läpparna. Sverker är också mycket tacksam för ett inspirerande 30-årigt samarbete med Professor Jan Wennström, Odontologen, som tagit hand om den ”rosa estetiken” på patienterna.

Sverker har erhållit många hedersbetygelser under åren, Hedersledamot i Sveriges Tandläkarförbund, Svenska Tandläkare-Sällskapet, Göteborgs Tandläkare-Sällskap, Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, British Academy of Cosmetic Dentistry, Odontologiska Samfundet i Helsingfors, Norska och Svenska Tandteknikerföreningarna. År 2009 blev Professor Björn Zachrisson och Sverker visiting Professors vid Alas University, Lima, Peru. Sverker förärades också en Hedersdoktorstitel vid Medicinska/Odontologiska Fakulteten vid Göteborgs Universitet år 2000.

Slutligen några visdomsord från Sverker; ”Det enda vi vet är att allt förändras och förändra koncepten/kliniken i rätt riktning…. Det kallas utveckling”.