Överlägg

Stadgar för Sverker Toreskogs pris

§1. Sverker Toreskogs pris är ett samarbete mellan Göteborgs Tandläkare-Sällskap (GTS) och American Dental Society of Sweden (ADSS), för att hedra minnet av Sverker Toreskog.

§2. GTS respektive ADSS utser 2 medlemmar vardera som bildar en kommitté för att hantera de praktiska detaljerna runt priset samt utse pristagare, kallad Sverkerkommittén. Ordföranden och en ledamot från Sverker Toreskogs fond representerar GTS i Sverkerkommittén. 

§3. GTS’s Sverker Toreskogs fond utgör den ekonomiska grunden för priset där också alla insamlade medel förvaras. 

§4. Målsättningen är att priset utdelas 1 gång/år i samband med den Odontologisk Riksstämman. Pristagaren offentligöra vid ”Sverkerföreläsningen” som hålls i Riksstämmans regi. 

§5. Prissumman uppgår till 15 000 kr under 2015-2017 för att därefter höjas med prisindex. 

§6. Priset kommer att utannonseras i Tandläkaretidningen under juni månad och alla är välkomna att nominera pristagare. Priset kan tilldelas alla som verkar inom tandvårdsbranschen. Nomineringarna skall inkomna senast 1 oktober. 

§7. Sverkerkommittén ska verka för att Sverkerfonden får in ekonomiska bidrag, både från enskilda personer och företag/organisationer. 

§8. I anslutning till Riksstämman arrangeras en kvällsaktivitet där priset överlämnas. 

§9. Varje år arrangeras en kursdag på en fredag närmast 13 februari i Göteborg där olika föreläsare bjuds in inklusive den person som erhöll Sverkerpriset året innan. Om den 13 februari kommer i konflikt med februarilov, kan kursdagen föreläggas en fredag närmast Sverker Toreskogs begravningsdag (1 mars). 

§10. Övriga frågor i anslutning till Sverkerpriset kommer att hanteras av Sverkerkommittén.