Överlägg

Stadgar för Sverker Toreskogs pris

Hausaufgaben sind ein Albtraum für Studenten auf allen Bildungsebenen. Sie sind oft mit ihren Studien, Jobs und ihrem Familienleben beschäftigt, hausarbeit kaufenwas es schwierig macht, ihre Aufgaben zu erledigen.Aus diesem Grund kaufen unzählige Studenten jeden Tag Hausaufgaben online und verlassen sich auf Expertenautoren, um ihre Universitätsaufgaben zu erledigen. Diese professionellen Tutoren können alles von Aufsätzen bis hin zu Forschungsarbeiten, Term Papers und mehr schreiben.

§1. Sverker Toreskogs pris är ett samarbete mellan Göteborgs Tandläkare-Sällskap (GTS) och American Dental Society of Sweden (ADSS), för att hedra minnet av Sverker Toreskog.

§2. GTS respektive ADSS utser 2 medlemmar vardera som bildar en kommitté för att hantera de praktiska detaljerna runt priset samt utse pristagare, kallad Sverkerkommittén. Ordföranden och en ledamot från Sverker Toreskogs fond representerar GTS i Sverkerkommittén. 

§3. GTS’s Sverker Toreskogs fond utgör den ekonomiska grunden för priset där också alla insamlade medel förvaras. 

§4. Målsättningen är att priset utdelas 1 gång/år i samband med den Odontologisk Riksstämman. Pristagaren offentligöra vid ”Sverkerföreläsningen” som hålls i Riksstämmans regi. 

§5. Prissumman uppgår till 15 000 kr under 2015-2017 för att därefter höjas med prisindex. 

§6. Priset kommer att utannonseras i Tandläkaretidningen under juni månad och alla är välkomna att nominera pristagare. Priset kan tilldelas alla som verkar inom tandvårdsbranschen. Nomineringarna skall inkomna senast 1 oktober. 

§7. Sverkerkommittén ska verka för att Sverkerfonden får in ekonomiska bidrag, både från enskilda personer och företag/organisationer. 

§8. I anslutning till Riksstämman arrangeras en kvällsaktivitet där priset överlämnas. 

§9. Varje år arrangeras en kursdag på en fredag närmast 13 februari i Göteborg där olika föreläsare bjuds in inklusive den person som erhöll Sverkerpriset året innan. Om den 13 februari kommer i konflikt med februarilov, kan kursdagen föreläggas en fredag närmast Sverker Toreskogs begravningsdag (1 mars). 

§10. Övriga frågor i anslutning till Sverkerpriset kommer att hanteras av Sverkerkommittén.